VAB-locatie Dalfsen

VAB-locatie Dalfsen

Het VAB-beleid is een functieveranderingsregeling voor agrarische bebouwing. Door verschillende omstandigheden stoppen steeds meer agrarische ondernemers met hun bedrijfsvoering waardoor agrarische bedrijfsgebouwen hun functie verliezen en leeg komen te staan. Doelstelling is middels hergebruik en functieverandering van deze vrijgekomen bedrijfsbebouwing in het buitengebied de vitaliteit en de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van het buitengebied behouden en vergroten.

In Dalfsen hebben wij een plan mogen maken voor het realiseren van een 3-tal schuurwoningen, welke in een erf-ensemble achter de bestaande hoofdwoning worden gerealiseerd. Alle woningen hebben een open uitstraling naar de omliggende landerijen en de gesloten functies zijn gelegen aan het erf. Zo heeft elke woning zijn eigen privé-domein en kan men optimaal genieten van de groene omgeving.

Schuurwoningen Dalfsen 1 - Architect Vinke DesignSchuurwoningen Dalfsen 2 - Architect Vinke DesignSchuurwoningen Dalfsen 3 - Architect Vinke DesignSchuurwoningen Dalfsen 4 - Architect Vinke DesignSchuurwoningen Dalfsen 5 - Architect Vinke DesignSchuurwoningen Dalfsen 6 - Architect Vinke Design

Gerelateerde projecten