Hoge Brink Zalk

Hoge Brink Zalk

Het VAB-beleid is een functieveranderingsregeling voor agrarische bebouwing. Door verschillende omstandigheden stoppen steeds meer agrarische ondernemers met hun bedrijfsvoering waardoor agrarische bedrijfsgebouwen hun functie verliezen en leeg komen te staan. Doelstelling is middels hergebruik en functieverandering van deze vrijgekomen bedrijfsbebouwing in het buitengebied de vitaliteit en de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van het buitengebied behouden en vergroten.

Zo zijn ook bij dit voormalig agrarisch bedrijf in Zalk de bijgebouwen en stallen gesloopt. Het historische hoofdgebouw is behouden gebleven, welke met de nieuw te realiseren woningen een erf vormt. De typologie ‘schuurwoning’ draagt hierin bij om het landelijke karakter van een boerenerf te behouden.

Hoge Brink Zalk 1 - Vinke DesignHoge Brink Zalk 2 - Vinke DesignHoge Brink Zalk 3 - Vinke DesignHoge Brink Zalk 4 - Vinke DesignHoge Brink Zalk 5 - Vinke Design

Delen op

Projecten

Beleef uw toekomstige huis nu al virtueel!

Uw online dossier

In dit dossier delen wij uw ontwerpen in 2D en 3D in een online omgeving. Hierdoor is een overzicht van al uw stukken altijd dichtbij!

Log in